Over Ons

Festival Team

RSIN nummer: 860487866

Lotte Grotholt, Artistiek Leider & Voorzitter

Isabelle Haverkort, PR management & Programmeur

Sander Borst, Secretaris

Tim Staal, Penningmeester

Doelstelling: 

Beginnende professionele musici een podium te geven en volgens de fair practice code te betalen, het (jonge) publiek in de regio kennis te laten maken met de schoonheid van klassieke en jazz muziek in al haar vormen (van barok tot new music, van strijkers tot blazers en zang), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Speciale doelstelling is om beginnende professionele musici uit de regio een extra kans te geven zich te presenteren.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

Zie artikel 3 Statuten

Beleidsplan/projectplan

Projectplan festival 2020

ANBI

De stichting IN DOORS chamber music festival is een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). De overheid stimuleert namelijk het doneren aan culturele instellingen door je te laten profiteren van extra belastingvoordeel: je gift wordt voor 125% in aanmerking genomen bij het opgeven van uw aftrekposten. 

Comité van Aanbeveling

Henk Kamp (voormalig minister Economische Zaken)

Frans Schuitemaker (Hoofd Commerciële Zaken bij Rijksmuseum Twenthe en De Museum Fabriek, Director STMK Support, Bestuurder, Toezichthouder)

Lucy van Dael (oprichter orkest 18e eeuw, hoofdvakdocent Conservatorium van Den Haag)

Barones Van de Vos van Steenwijck

Jan Eijsink (voormalig directeur Reggehof, voormalig directeur Kunsten op Straat).

Erik J. Meijboom (Bestuurslid Waterschap Vechtstromen, voormalig hoogleraar Lausanne University Hospital, kindercardioloog)

Jasper Kok (directeur OPO)

Janneke de Vries (directrice Conservatorium van Amsterdam)

Joop van Deuren (Studiebegeleider HKU, adviseur cultuur bij provincie Overijssel) 

Henny Vrienten (zanger van “Doe Maar”)